...

Tarmsykdom

 

 

Munnen og tarmen henger tett sammen. Munnhulen er starten på fordøyelseskanalen, mens tarmen er slutten. Både munnen og tarmen har sine bestemte bakteriemiljøer (kjent bakterieflora eller mikrobiom). Ved god helse er begge disse bakteriefloraene stabile og har en overvekt av snille bakterier. Ved sykdom oppstår det en ubalanse, og de skadelige bakteriene blir i flertall. Det er stadig mer og mer bevis som peker på hvordan bakterier fra munnen kan vandre til tarmen for å skape sykdom der.

 

Inflammatorisk tarmsykdom er kronisk betennelse i tarmen. Det skilles mellom to sykdommer: Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. Crohns sykdom er karakterisert med perioder av magesmerter og diaré. Ulcerøs kolitt er karakterisert ved blodig og slimete diaré. Disse kan være vanskelig å skille fra hverandre. En rekke studier tyder på en tydelig sammenheng mellom periodontitt, Crohns sykdom og ulcerøs kolitt

 

På Nova-Dental kan du få kontroll på bakterifloraen i både munn og tarm. Med hjelp av nyeste teknologi kan vi kartlegge bakteriene dine, for så å skreddersy en detaljert behandlingsplan for å få kontroll over bakteriene dine.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.