...

Snorking og søvnapné

Snorking er ikke bare et irriterende lydproblem som forstyrrer nattesøvnen til deg selv og andre. Det kan også være et symptom på en mer alvorlig tilstand kalt søvnapné. Søvnapné er en søvnforstyrrelse der luftveiene blokkeres gjentatte ganger, og det kan føre til pustestopp og trøtthet på dagtid.

En vanlig årsak til snorking og søvnapné er problemer i munnen (som gane og tunge) og øvre luftveier (mandler og svelget). Tannleger med kompetanse innen søvn, kan bidra til å identifisere årsakene og bidra til behandling.

Vi kan både gi deg skreddersydde øvelser, søvnapnéskinner, andre apparater eller tungebåndsbehandling for å lindre plagene dine. Den beste måten å bli bra på er uten å måtte være avhengig av maskiner som CPAP (i alvorlige tilfeller vil dette være nødvendig).

Sammen forbedrer vi din pustefunksjon og søvnkvalitet.

Dette gjør vi i et tverrfaglig team bestående av tannlege, reguleringstannlege, myofunksjonell terapeut, søvnterapeut og eventuelt en øre-nese-hals-lege.

Ansatte

behandlinger i året

behandlet med tannlegeskrekk

behandlingsrom

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.