...

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk, eller tannbehandlingsangst (som det faglig heter), varierer veldig fra person til person. Samtidig som alle er forskjellige, har også alle sin egen form for tannlegeskrekk. Noen er litt redde, noen er veldig redde. Noen er hos tannlegen årlig, noen har ikke vært hos tannlegen siden skoletannlegen. Noen er mest redd for sprøytestikket, mens andre er livredde for å miste kontroll over situasjonen. Noen kan ha fått tannlegeskrekk etter dårlige erfaringer fra tidligere, overgrep, eller rett og slett fordi noen har fortalt skumle historier.
Vi tilpasser oss derfor den du er og dine behov.

Bli trygg på 1-2-3!

Hos oss er det mange måter å gjennomføre behandling på om du har tannlegeskrekk.
Mange klarer å gjennomføre det etter samtaler og tilrettelagt behandling. Andre ønsker beroligende. Og noen ønsker narkose. Alt dette er mulig hos oss. Vårt angst-team består av tannleger med kompetanse innen angstbehandling og tannlegeskrekk, psykolog og narkoseteam.
For deg som har lett til middels tannlegeskrekk anbefaler vi:

1. Bli kjent
Du og tannlege blir godt kjent. Her kan dere snakke sammen på et eget rom, med litt drikke og snacks, for å bli kjent med din historie og dine behov.

2. Forberedelse
Når du føler deg trygg, går du rolig frem med enten psykolog eller tannlege. Gradvis vil du introduseres for tannlegekontoret og bli kjent med utstyr og hvordan ting fungerer. Etter hvert vil du bli vant til omgivelsene. Denne teknikken kalles eksponeringsterapi. Om du ønsker en annen fremgangsmåte, tilpasser vi dine ønsker. Vår psykolog har en lang rekke teknikker som kan benyttes.

3. Tilrettelagt behandling
Når du er klar for behandling, foregår det innenfor avtalte rammer og på dine betingelser. Vi tar pauser når du behøver og tilpasser mest mulig etter dine behov.

Alvorlig tannlegeskrekk
Ved alvorlig tannlegeskrekk, eller det som også kalles odontofobi (fobi for tannbehandling), anbefaler vi at psykolog og eventuelt narkoseteam involveres. Du kan også snakke med oss om TOO-tilbudet.

Unik behandling tilpasset deg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

NARKOSE

/
  • For noen passer behandling i narkose. Dette utfører vi på vår klinikk. Vi samarbeider med anerkjent narkoseteam (Aneste).

Angsttannleger

/
  • Dette er tannleger som samarbeider med fylkets TOO-tilbud (Tortur, Overgrep og Odontofobi). De har ekstra trening og erfaring med behandling, oppfølging og ivaretakelse av pasienter med alvorlig angst eller fobi for tannbehandling.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.