...

Revmatoid artritt

 

Dette er en sykdom der immunsystemet angriper leddene. Dette gir leddbetennelser i form av hevelse, smerter og redusert funksjon.

Noen av medisinene man benytter mot revmatoid artritt kan dessverre også øke risikoen for sykdom i munnen. Ta alltid med oppdatert medisinliste til tannlegen.

Det er flere likheter mellom revmatoid artritt og periodontitt. Og nyere forskning bekrefter en betydelig sammenheng mellom disse to sykdommene. Dette innebærer at ubehandlet periodontitt øker risikoen for å utvikle revmatoid artritt. Antakelig er dette fordi noen bakterier som gir periodontitt, også har evnen til å lure immunforsvaret. Når slike bakterier sprer seg til kroppen, kan kroppen lures til å angripe sine egne ledd, fordi immunforsvaret tror de er fiendtlige.

Om du har familie med revmatoid artritt, kan det være lurt å ta ekstra godt vare på munnhelsen din. Våre behandlere samarbeider tett med deg og dine leger for å optimalisere din helse.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.