...

TANNAKUTTEN

Vi tilbyr akutt hjelp til alle, hver dag – når du trenger!

I samarbeid med Vestfold fylkeskommune leverer vi også akutt hjelp til alle med rettigheter i offentlig tannhelse (utgifter dekkes), og voksne i aldersgruppen 21-26 år (75% dekkes). Dette gjelder når de offentlige tannklinikkene har stengt, helger og helligdager.

Etter at du har fått hjelp hos oss, følges du opp videre hos din egen tannlege.

Tilgjengelighet

Til daglig er vi på klinikken kl. 08:00-16:00 mandag – fredag, og hver helg og helligdag er vi tilstede kl. 11:00-14:00.
Utenfor disse tidene er vi tilgjengelige døgnet rundt, ring gjerne telefon 41381000 først.

Det er da mulig å avtale time utenfor ordinære åpningstider.

 

Helhetlig perspektiv

Vår klinikk har et helhetlig fokus og er opptatt av sammenhengen mellom kropp og munn. Dette har vi også når det gjelder akuttbehandling.

I forbindelse med skader på munn og tenner, kan det også forekomme skade på hode og andre kroppsdeler. I tillegg kan en slik hendelse sette psykiske spor. Vi forsøker å ta alt dette i betraktning slik at du skal komme deg så godt som mulig.

HVA ER AKUTT?

  • Alle skader eller ulykker mot tenner, munn og kjeve
  • Sterke smerter
  • Hevelse og/eller feber
  • Mistet eller knekt tann/fylling/krone/bro/protese/implantat kan av og til regnes som akutt

Skade og ulykke

Smerter

Hevelse og feber

Kjevesperre

Vansker med å åpne eller lukke kjeven

Kraftig blødning

For eksempel etter operasjon eller tanntrekking

Knekt tann og lignende

Knekt tann/fylling/bro/krone/protese/implantat og lignende

Mistet tann

Annet

Annet som du opplever som akutt som bør vurderes

Slått ut en tann?

Da teller hvert sekund! Se videoen under for hvordan du kan håndtere situasjonen – ring oss og kom så fort du kan.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.