...

Parkinsons sykdom

 

Parkinsons sykdom fører til at kroppen gradvis taper evnen til å bevege seg normalt. Dette fører til trege bevegelser, stive muskler og skjelving. Når det gjelder tannbehandling av pasienter med Parkinsons, har vi ekstra kompetanse på dette.

Det er også vist en sammenheng mellom periodontitt og utvikling av Parkinsons sykdom. Noen studier viser at periodontittbehandling til en viss grad kan beskytte mot Parkinsons sykdom.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.