...

Lungesykdom

Kronisk obstruktiv lungesykdom, bedre kjent som «kols», er ofte grunnet langvarig røyking. Ved kols er det typisk med langvarig hoste, tung pust ved anstrengelser og slim fra lungene.

Periodontitt øker også risikoen for å utvikle kols. I tillegg har kols-pasienter økt risiko for alvorlig periodontitt, som igjen også øker risikoen for andre sykdommer i tillegg.

 

Lungebetennelse (pneumoni) kan ofte være grunnet en infeksjon med bakterier, og kan være svært alvorlig hos eldre. For eldre voksne, spesielt på eldrehjem og på sykehus, er det en betydelig sjanse for å utvikle lungebetennelse om man ikke har godt stell av munnhulen. Godt stell av munnhulen er derfor helt essensielt for å forhindre lungebetennelse hos eldre. Det samme gjelder også pasienter som er innlagt på ventilator på sykehus – der kan noe så enkelt som daglig tannpuss forebygge lungebetennelser og død.

Kjenner du noen som har hyppige kols-episoder eller ofte får lungebetennelser, skader det ikke med en grundig rens og oppfølging hos tannlegen. I noen tilfeller kan det redde liv.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.