...

Kreft

Kreft i munnhulen er sjeldent og rammer oftest eldre. Munnhulekreft kan dukke opp på lepper, tunge, fremste del av svelget og andre deler av munnhulen. I Norge diagnostiseres cirka 600 personer med munnhulekreft hvert år. Jo tidligere kreften oppdages og behandles, jo bedre er sjansen for å overleve.

De vanligste årsakene til munnhulekreft er tobakk (røyk og i mindre grad snus), alkohol, betelnøtter og infeksjoner. Men også periodontitt, dårlig munnstell og tanntap øker sjansen for å utvikle denne kreftformen. Å behandle periodontitt og tilrettelegge for godt renhold av munnen er derfor viktige tiltak for å forebygge kreft i munnhulen.

Andre kreftformer kan også utvikles med utgangspunkt fra munnen. Tannkjøttsykdom, som periodontitt, øker også risikoen for tykktarmskreft, muligens også for leverkreft og bukspyttkjertelkreft. Mest overraskende er kanskje den sterke økningen med 43% for å få kreft i spiserøret, og 52% for kreft i magesekken.

Et par ekstra kreftformer som fortjener å bli nevnt (tekstene er utdrag fra Nova-Dentals Facebook-poster fra 2023):

Brystkreft

Oktober er en måned for endring. En endring hos oss er at vi alle er kledd i rosa 😮 – for å fremme Rosa sløyfe-aksjonen som har til formål å spre informasjon og øke kunnskap om brystkreft. ❤
Dette er en spesielt viktig sak ettersom det er flere og flere som får denne kreftformen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I fjor fikk 4224 kvinner diagnosen, dette er det høyeste antallet Kreftregisteret noen gang har notert seg. 😢 Også menn kan rammes, men dette er langt sjeldnere.
Siden 2007 har over 57,000 nordmenn overlevd brystkreft. Og vi håper dette tallet bare stiger. Den beste måten å overvinne kreft på, er å forebygge. Flere livsstilsfaktorer kan øke faren for kreft, blant annet overvekt, høyt alkoholinntak og mangel på fysisk aktivitet. Dessverre er det mange som glemmer munnen når det kommer til kreft. 🦷👄
Når det gjelder brystkreft og munnhelse, er det spesielt tannkjøttssykdommen periodontitt som kan vise seg å spille en rolle. En rekke studier viser at periodontitt muligens øker risikoen for å utvikle brystkreft.
Vi mener at en sunn munn gir en sunn kropp! 💕
Videre lesing:

Prostata- og testikkelkreft

Movember (i november) er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse med fokus på prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse. I denne sammenhengen er det tradisjon å la barten/skjegget gro uten stopp hele måneden. 🥸
I 2022 fikk 5474 menn prostatakreft i Norge, og de fleste er 60 år eller eldre. Prognosen er veldig god om den oppdages tidlig – nesten alle overlever 5 år etter diagnosen. Med spredning, overlever ca. 46,6% etter 5 år. Som ved alle kreftformer er det derfor viktig å oppdage det tidlig.❗
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn. Typiske symptomer kan være vedvarende (over 2-3 uker) med svak stråle og hyppig vannlating, vansker med å tømme blæren, blod i urin eller sæd, eller nyoppståtte (uforklarlige) smerter i korsryggen – og bør da undersøkes hos lege. Det kan også være helt uskyldige årsaker. Husk ellers også å ta nyoppdagete kuler på testiklene på alvor, med tanke på testikkelkreft. 🙂
Når det gjelder prostatakreft og tannhelse, skulle man tro at det var i helt ulike ender av kroppen – men også her finnes det sammenhenger. 🦷
Det er flere studier som peker på at risikoen for prostatakreft kan øke ved tannkjøttsykdommen periodontitt. Tenk om det å gå til tannlegen regelmessig kan redusere risikoen for prostatakreft? Det er isåfall en liten pris å betale for god helse. 💕

Videre lesing:

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.