...

Hjerte- og karsykdom

 

I Norge er hjerte- og karsykdommer en av de ledende dødsårsakene (over 200,000 dødsfall i 2023). Dette er sykdommer som hjerteinfarkt, slag og hjertesvikt (som konsekvens av høyt blodtrykk, åreforkalkning og lignende).

Periodontitt er en tannkjøttsykdom som også er svært utbredt, faktisk verdens sjette mest vanlige sykdom. Omtrent 11,2% av verdens befolkning har en alvorlig form for periodontitt, mens 45-60% har en mildere form. Til tross for at sykdommen er så vanlig, er det mange som går rundt med dette uten å vite det.

Dette er problematisk, for periodontitt øker også betraktelig risikoen (og alvorlighetsgraden) for flere sykdommer ellers i kroppen, spesielt hjerte- og karsykdommer. Det antas at sykdom i munnen kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom med så mye som 25%.

Periodontitt bør oppdages så tidlig som mulig (før symptomer utvikles) for at man skal få så god prognose som mulig. Du kan selv mistenke periodontitt om du har følgende symptomer:

 • Rødt eller hovent tannkjøtt
 • Tannkjøttet blør, eller du spytter blod etter tannpuss
 • Dårlig ånde
 • Tenner som ser lengre ut
 • Løse tenner
 • Tenner som flytter på seg eller får større mellomrom
 • Store mengder tannstein

I 2020 ble det publisert en rapport om enighet mellom Verdens hjerteorganisasjon og Den europeiske foreningen for periodontitt om sammenhengen mellom hjerte-karsykdommer og periodontitt. Rapporten forteller blant annet at en del hjerte- og karsykdommer kan forebygges ved behandling av periodontitt og godt tannstell.

Rapporten gir også en rekke anbefalinger:

 • Alle pasienter med hjerte- og karsykdom burde gjennomgå en full vurdering av munnhulen.
 • Dersom man har periodontitt må dette behandles snarest, om man ikke får påvist periodontitt – bør man undersøkes minst en gang årlig for å passe på at man ikke utvikler periodontitt.
 • Leger anbefales alltid å samarbeide med tannlege for potensiell periodontitt hos pasienter med hjerte- og karsykdommer.
 • Det er viktig for pasienten å oppdatere tannlegen om nye sykdommer, og å oppdatere fastlegen sin om periodontitt.

Siden rapporten ble publisert, er det også funnet sterke bevis på hvordan periodontitt bidrar til utvikling av atrieflimmer (hjerterytmeforstyrrelse).

Våre behandlere på Nova-Dental følger disse anbefalingene og samarbeider tett med leger for å opprettholde din helse.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.