...

Govind Bagri

Govind kommer fra Canada, og har reist hele veien hit for å være tannlege i lille Norge.

Han bringer med seg internasjonale perspektiver, holdninger og kunnskap fra «over dammen». Selv er han svært faglig dyktig og opptatt av å holde seg oppdatert på den nyeste kunnskapen til enhver tid. Han er svært nøye og systematisk i sin fremgangsmåte, dette gjør han til en trygg behandler som absolutt er til å stole på.

Han har en spesiell interesse for biomimetikk; som går ut på at når en tann skal «fikses», skal materialene benyttes på en måte som gjenskaper tannens indre og ytre funksjon på en så naturlig og optimal måte som mulig. Dette gir fyllinger av høy funksjonell og estetisk kvalitet. Denne typen fyllinger reduserer også plager som ising, og kan redusere risikoen for å måtte rotfylle.

 

Utdanning:

Semmelveiss universitet, 2017

Ansatte

behandlinger i året

behandlet med tannlegeskrekk

behandlingsrom

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.