...

Prematur fødsel og

lav fødselsvekt

Svangerskapet er en tid for store forandringer. Det er fort gjort å glemme hva som skjer i munnen med alt annet som foregår i kroppen. Men det er viktig å være klar over at munnhulen spiller en viktig rolle for hvordan barnet ditt starter livet sitt.

Det er ofte at mor utvikler en form for tannkjøttsbetennelse under svangerskapet. Dette kan i svært sjeldne tilfeller føre til dødfødsel. Tilstander i tannkjøttet øker også risikoen betydelig for prematur fødsel (for-tidlig fødsel) og lav fødselsvekt. Prematur fødsel og lav fødselsvekt gir en tøff start på livet og gjør barnet sårbart for infeksjoner, og øker i seg selv sjansen for redusert vekst og å utvikle kroniske sykdommer som diabetes mellitus type 2, høyt blodtrykk, lungesykdom.

Tenk om man kunne forebygge alt dette med noe så «enkelt» som å optimalisere munnhelsen sin? Det er faktisk fullt mulig! 

For eksempel, visste du at noe så enkelt som å pusse tenner og tygge tyggis kan beskytte mot prematur fødsel?

Når det gjelder mor, fører svangerskapet til en rekke endringer i munnhulen. Dette innebærer blant annet økt sjanse for ulike sykdommer i tannkjøttet (det er vanlig at man blir rød, hoven og blør lett), utvekster fra tannkjøttet, forandringer på tungen, svangerskapskvalme (som gir store syreskader), større sjanse for hull i tennene, og mer sannsynlig å få smerter i kjeven og hodet. Noen av disse endringene forsvinner etter endt svangerskap, mens andre forandringer kan bli permanente.

Basert på forskning og anbefalinger verden over, har vi skreddersydd et opplegg som både ivaretar mors munnhelse og tilrettelegger for et godt utgangspunkt for barnets fødsel.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.