...

Hans Erling Skallevold

Erling ble tannlege for å hjelpe andre.

Han setter av god tid for å bli kjent og liker utfordringer.

Erling brenner for å formidle kunnskap om munnhelse. Spesielt er han opptatt av å sette fokus på sammenhengen mellom munn og kropp. Han kaller seg en «funksjonell tannlege» – og vil alltid ta utgangspunkt i den fremgangsmåten som er best for din mentale og fysiske helse.

Som funksjonell tannlege er han opptatt av:

  1. Forebygging via et bredt spekter av teknikker som tar utgangspunkt i  mikrobiomer, søvn og pust, tungebånd, virtual reality og kosthold.
  2. Fokuserer på å behandle roten til aktuell sykdom, fremfor kun symptomatisk lindring – og samarbeider tett med pasienten for å lage en skreddersydd behandlingsplan.
  3. Fremhever en helhetlig tilnærming til munnhelse, med bakgrunn i at munnen reflekterer kroppens helse.

Ellers har han et hjerte for tannlegeskrekk, narkose, kjeveleddsplager (TMD), ansiktssmerter, kirurgi, periodontitt, og mye annet.

På fritiden er han en aktiv forsker med mange prosjekter på gang, han har publisert artikler i internasjonale tidsskrifter og blitt sitert over 200 ganger.

Utdanning:

Tannlege, Universitetet i Oslo

Videreutdanning i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner

MSc, Oral & Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University

Medisinstudent, Universitetet i Oslo

Erfaring:

TOO-tannbehandlerteam (Tortur, Overgrep, Odontofobi)

Kursholder innen ulike temaer for munnhelse

Styremedlem i Vestfold tannlegeforening

Tidligere prosjektmedarbeider i Den norske tannlegeforeningen, avdeling for fag og kommunikasjon

Jobbet på flere klinikker i privat og offentlig rundt om på Østlandet

Tilknyttet flere klinikker og fagnettverk, også i utlandet, deriblant University Clinic for Facial Pain, Sleep and Oral Medicine, Khon Kaen

Språk:

Engelsk, norsk, thai

Ansatte

behandlinger i året

behandlet med tannlegeskrekk

behandlingsrom

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.