...

Diabetes

 

Typisk kjent som «sukkersyke». Diabetes mellitus kan deles inn i to typer. Diabetes mellitus type 1 er ofte «medfødt» og opptrer som oftest i tidlig alder. Mens diabetes mellitus type 2 kalles ofte for en livsstilssykdom, som utvikles senere i livet. Sykdommene preges av mindre mengde eller effekt av hormonet insulin, dette fører til ukontrollerte nivåer av sukker i blodet – som kan være veldig skadelig over tid.

Forskningen peker på at diabetikere har så mye som 3 ganger så stor sjanse for å utvikle periodontitt. Samtidig fører også ubehandlet periodontitt til en forverring av diabetes. For diabetikere er det derfor viktig med grundig oppfølging og kontroll av periodontitt. Ubehandlet periodontitt hos diabetikere kan også øke risikoen for nyresvikt, hjerteinfarkt og nerveskade med 3 ganger.

Våre behandlere på Nova-Dental har god erfaring og kompetanse i å følge opp diabetikere i et tverrfaglig perspektiv. Vi samarbeider tett med dine leger for at du skal få en så god helse som mulig. En av våre behandlere har til og med forelest om dette temaet for det lokale Diabetesforbundet.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.