...

Covid-19

 

Under pandemien ble det oppdaget en sammenheng mellom Covid-19 og tannkjøttsykdommen periodontitt, som rapportert av NRK. Covid-19, som mange nok er kjent med, er en luftveisinfeksjon forårsaket av viruset SARS-CoV-2. I senere tid kaller man også Covid-19 for en multiorgansykdom, da det er mye mer enn lungene som kan angripes.

Covid-19 kan medføre alvorlig åndenød som gjør det nødvendig med ventilator for å kunne puste. I noen tilfeller kan sykdommen være dødelig og gi en rekke langvarige helseproblemer. Personer med periodontitt har 4,5 større sjanse for å havne i ventilator, og nesten 9 ganger så stor  sannsynlighet for å dø, sammenlignet med dem uten periodontitt.

Det er også mistanke om at SARS-CoV-2 i seg selv kan gi tannkjøttsykdom, og at periodontitt kan spille en rolle i utviklingen av «long-covid».

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.