...

Alzheimers sykdom

 

Alzheimers sykdom er den vanligste demenssykdommen. En demenssykdom kjennetegnes av redusert evne til å huske, tenke eller gjøre beslutninger. Periodontitt øker også sjansen for å utvikle Alzheimers sykdom.

Ved ubehandlet periodontitt kan sjansen for å utvikle dette være så stor som 70%  og 6-ganger raskere forverring.

God munnhelse bidrar til god hjernehelse.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.