Vi setter stor pris på tilbakemelding fra deg!

For oss er det viktig at våre pasienter blir fornøyde og føler seg ivaretatt på våre klinikker.  Din tilbakemelding betyr mye for oss, slik at vi hele tiden kan forbedre oss. 

 

Din tilbakemelding