Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk er en veldig vanlig frykt blant mange mennesker, og det kan føre til at man unngår å gå til tannlegen selv om man har behov for det. Tannlegeskrekk kan ha ulike årsaker, for eksempel tidligere negative opplevelser hos tannlegen, frykt for smerte eller ubehag, eller angst for å miste kontrollen i situasjonen.

Kvinne som smiler i tannlegestolen

Unik behandling tilpasset deg

NARKOSE

For noen passer behandling i narkose. Dette utfører vi på vår klinikk. Vi samarbeider med anerkjent narkoseteam (Aneste).


PSYKOLOG 

Vår psykolog kan lære deg å overvinne angst og fobi for tannbehandling. Etterhvert som du mestrer situasjoner på tannklinikken, beveger du deg gradvis fra psykolog-stolen til tannlegestolen til du er komfortabel på egenhånd. 

I tillegg behandler han også:

  • Andre angstlidelser
  • Depresjon (inkludert fødselsdepresjon)
  • Tvangslidelse
  • Stress og stressmestring
  • Sorgreaksjoner
  • Avhengighet
  • Støtte i livskriser


TOO-tannleger

Dette er tannleger som samarbeider med fylkets TOO-tilbud (Tortur, Overgrep og Odontofobi). De har ekstra trening og erfaring med behandling, oppfølging og ivaretakelse av pasienter med alvorlig angst eller fobi for tannbehandling.


Vi ønsker deg velkommen