Nova-Dental

Tønsberg

Nova-Dental har eksistert som klinikk siden 2017, med navnebytte fra Budapestklinikken til Nova-Dental i 2018. I 2023 fikk Nova-Dental Tønsberg nye eiere. Disse har videre tilknyttet seg ytterligere tannleger – og senteret har doblet seg. Vi har samlet kompetanse fra mange verdenshjørner, og huser kulturkretser fra Canada, India, Eritrea, Sverige, Norge, Thailand, Russland, Romania, Ungarn og Litauen. Vi er medlemmer av NTF/NPE og følger lojalt opp deres retningslinjer mht. yrkesetikk og faglige kompetansekrav.


Vår visjon er å bidra med god munnhelse til våre pasienter og for samfunnet. Vi er samstemte med NTFs visjoner. 

Vi er lidenskapelig opptatte av faget og menneskene vi møter på vår reise som helsepersonell. 

«Nye» Nova-Dental Tønsberg (f.o.m. 1. januar 2023) tilbyr ikke tannturisme og er heller ikke tilknyttet Nova-Dental Tromsø eller Budapestklinikken. Ved spørsmål om tannturisme, vil det henvises til NTFs retningslinjer angående dette.  

Garantier tilknyttet Budapestklinikken gjelder derfor ikke hos oss.