MENY

Implantater

Dette er du ikke alene om, mange er i din situasjon. Både å mangle tenner eller å få en beskjed om at tenner må trekkes, er for mange svært vanskelig. Spesielt dersom dette påvirker smilet. Vi kan tilby implantatbehandling både i Norge og kan også lage kostnadsoverslag på behandling på klinikken i Budapest.

Informasjon om behandlingen

Alle kan mangle én eller flere tenner pga. ulykker, arvelige forhold, tannkjøttsykdommer eller hull i tennene som fører til at tannen må trekkes. En  løsning for å erstatte manglende tenner er bruk av implantater som er operert inn i kjevebenet. Et implantat kan kombineres med egne tenner eller andre implantater. Implantater kan også brukes til å feste proteser. Før man velger en løsning med implantat(er) er det en rekke forhold man bør være klar over. Vi beskriver noen forhold her, men enkelte forhold som gjelder pasientens situasjon vil tannlegen informere om direkte.

Siden kjevebenet ikke er fult utviklet før man er 18 år gammel, kan implantater ikke settes inn hos personer under 18 år.

Implantatene erstatter manglende tenner, inkludert røttene. Implantatene plasseres i kjevebenet og vil langsomt gro fast der. Dette tar vanligvis mellom 3 og 6 måneder før implantatet har grodd fast, avhengig av benkvaliteten. Skruen settes under tannkjøttet, som beskytter den fra omgivelsene og belastning. Man skal derfor ikke bruke proteser minst én til to uke(r) etter innsetting av implantat for å ikke belaste implantatet da dette kan gi komplikasjoner som at skruen ikke fester seg til kjevebenet. Etter at ventetiden er over, forlenges skruen med et implantathode som kronen skal settes på, slik den ville ha blitt satt på en egen tann. Skruen tar over rollen som røttene normalt spiller.

Hvordan er prosessen ved implantatbehandling?

Ofte utføres implantatbehandling i samarbeid med flere tannleger og spesialister. Den behandleren som skal lage de kunstige tennene, eller utføre den protetiske delen av behandlingen vil møte pasienten før den kirurgiske behandlingen. Dette er for å vurdere behovet for å erstatte tapte tenner, samt redegjøre for ulike muligheter pasienten har. Kirurgen som vil utføre den kirurgiske delen av behandlingen vil ut ifra panoramabilder og CT-bilder vurdere hva som lar seg gjøre og om det eventuelt er behov for å legge inn ben, bihuleløft osv. Pasienten vil få et kostnadsoverslag og behandlingsplan ut ifra pasientens behov. Ved kirurgi er det alltid prosedyrer som må gjennomgås. Før man går i gang med å sette inn implantater, må eventuelle infeksjoner, hull i tennene og periodontitt behandles. Har pasienten andre relevante sykdommer må dette også være med i planleggingen. Hvis tenner skal erstattes med implantater må disse fjernes før implantatene settes inn. 

Det er vanlig at det er en tilhelingsperiode på ca. 3-4 måneder etter trekking av tenner, dette for at benet der tannen har stått skal gro. Etter at benet har tilhelet, vil det bli utført en ny røntgenundersøkelse og den endelige planen kan lages. Dersom det står en bro der implantatet skal stå må denne kuttes først. Som tidligere nevnt kan det være nødvendig med flere inngrep for å bygge opp benet der implantatet skal festes, før implantatet kan settes inn. Noen ganger kan dette bli oppdaget først under inngrepet. I de fleste tilfeller kan implantatet settes inn i samme seanse som implantat-innsettingen. De fleste inngrepene utføres med lokal bedøvelse, dvs. at pasienten er våken under behandlingen. Noen ønsker beroligende medisiner før operasjonen. Dersom dette er ønskelig, ta dette opp med tannlegen under konsultasjonen. Inngrepet er normalt smertefritt. Pasienten vil etter inngrepet få smertestillende medisiner som sikrer at perioden etter inngrepet også kan være smertefri.

Den teknikken vi bruker på vår klinikk er 2-stegs-kirurgi. Det går ut på at implantatet settes inn og dekkes fullstendig av tannkjøttet. Spesielt er dette aktuelt dersom det må bygges ben rundt implantatet som er satt inn. Implantatet skal ikke belastes under tilhelingstiden ved for eksempel bruk av protese eller midlertidig protese, dette er de to første ukene etter innsettingen. Pasienten kommer så tilbake etter 7-10 dager for å fjerne sting og for en infeksjonskontroll. Implantatet forblir under tannkjøttet under hele denne prosessen. Etter at implantatet har grodd fast er det derfor nødvendig med en ny operasjon nr. 2 der det lages et lite snitt i tannkjøttet over implantatet for å sette inn ett ‘tilhelingshode’ som implantatkronen skal festes i. Det blir så tatt avtrykk av og sendt til tanntekniker som konstruerer krone, bro eller protese. Tannlegen sjekker da bitt, farge etc. slik at den vil passe til resterende tenner. For at implantatet skal få grodd fast er det en tilhelingstid på ca. 4-6 måneder, avhengig av benkvaliteten.

Hva koster implantatbehandlingen?

Prisen varierer med hvilket inngrep som må utføres, og hvilke løsninger som velges. Pasienten vil få et kostnadsoverslag av tannlegen for den aktuelle behandlingen som er valgt.

I mange tilfeller må pasienten betale hele behandlingen selv, men i noen tilfeller kan det gis støtte fra Helfo for å få utført en slik behandling. Tannlegen og spesialisten som utfører behandlingen vil informere pasienten om dette er aktuelt.

 

Hva bør man vite før man velge implantatbehandling?

Det bør være klart at implantatbehandling ikke passer for alle. Som ved all medisinsk behandling innebærer implantat-behandlingen en risiko for komplikasjoner. Det kan være mange grunner, både forhold i munnhulen og forhold som har med den generelle helsetilstanden å gjøre som gjør at denne behandlingen ikke anbefales. Dette vil bli nøye vurdert av tannlegen som skal utføre behandlingen. Det er derfor svært viktig at pasienten informerer om alle nåværende og tidligere sykdommer, samt alle medikamenter som brukes eller har vært brukt.

En av de viktige komplikasjonene som kan oppstå ved implantater er tannkjøttsykdommen periodontitt, peri-implantitt ved implantater. På samme måte som tenner kan rammes av periodontitt, kan implantater også rammes av peri-implatitt. Dette innebærer at benet rundt implantatet brytes ned. Oppdages dette tidlig kan det behandles og det er mulig å kontrollere det, men når sykdommen har kommet langt, er operasjoner i kombinasjon med antibiotika nesten alltid nødvendig. Uansett er dette en sykdom som er vanskelig å få kontroll med- mye vanskeligere enn periodontitt rundt egne tenner. Av denne grunnen er vi svært opptatt av å forebygge denne sykdommen tidlig. Nedenfor står det mer om hva som kan forebygge denne og andre komplikasjoner.

På tennene eller overkonstruksjonen som er festet til implantatene kan det også oppstå komplikasjoner. Den vanligste her er at biter av tennene brekker av. Dette er også en vanlig komplikasjon på tannstøttende proteser eller broer. Ofte kan dette repareres ved å skru overkonstruksjonen av, sende den til tanntekniker for reparasjon og sette den på igjen. Andre komplikasjoner kan være at skruen som forbinder overkonstruksjonene og implantatene løsner eller brekker. Dette kan vanligvis repareres.

Det er viktig å vurdere behovet for å erstatte tenner. Hvorfor ønsker pasienten å erstatte de aktuelle tenner? Vil erstatningen av disse tennene innfri pasientens forventninger? Mange pasienter kan ha en urealistisk forventning når det gjelder implantater, basert på fremstilling i media. Det er derfor viktig å drøfte hva som er mulig for den enkelte.

Det er også slik at implantater ikke er den eneste måten å erstatte tapte tenner på. Det er derfor viktig at pasienten er kjent med alternative løsninger, deres fordeler og ulemper, og på grunnlag av dette velge behandling.

I visse situasjoner kan det være begrensede muligheter for å plassere implantatene i ønsket antall posisjon. Dette kan i noen tilfeller vise seg under operasjonen selv om det er gjort nøye forundersøkelser. Det kan videre i visse situasjoner være begrensede muligheter for å gi de ferdige tennene en tilfredsstillende utforming og estetisk form.

Ved implantater i underkjeven er det alltid en fare for å skade nerver som løper inne i og i nær relasjon til underkjevens forbindelse med innsetting av implantater. En slik skade kan oppleves som vedvarende bedøvelse i leppen på den ene eller begge sidene. Vanligvis blir ikke leppens bevegelighet påvirket. De fleste som opplever dette vil bli bra i løpet av 5-6 uker, og  de fleste blir bra i løpet av 1 år. I noen tilfeller kan imidlertid tilstanden vedvare i større eller mindre grad. Vi gjør alt vi kan for å unngå slike komplikasjoner ved å gjøre nøye kliniske- og røntgenundersøkelser på forhånd.

Implantatbehandling stiller store krav til både behandler og pasient for at resultatet skal bli vellykket. Regelmessige kontroller/etterbehandlinger er helt nødvendig for å sikre gode resultater.

Implantatbehandling krever at pasienten er i en stabil fase med tanke på tilbakekomst av karies og periodontitt. All sykdom i munnhulen og kjevene må være fjernet før implantatbehandling.

Periodontitt gir dårligere prognose for implantatbehandling. Alle tvilsomme tenner hos en pasient som er behandlet for periodontitt må derfor fjernes før behandlingen.

Prognosen hos røykere er vesentlig dårligere enn hos ikke-røykere. Generelt frarådes implantatbehandling hos røykere. Dersom pasienten ikke ønsker å slutte å røyke, kan implantatbehandling likevel i noen situasjoner vurderes, men pasienten må da være klar over den økte risikoen for komplikasjoner og for å miste implantatene. Benoppbygging er vanligvis ikke aktuelt hos pasienter som røyker. Det anbefales derfor på det sterkeste å slutte og røyke minst 6 uker før implantatbehandlingen.

Videre er god munnhygiene før, under og etter behandlingen, samt oppfølging hos tannlege/tannpleier 1-6 ganger i året avgjørende  for et varig resultat.

Det gjøres oppmerksom på at vi ved vår klinikk kun benytter implantater fra de mest anerkjente produsentene, og kun allment aksepterte og veldokumenterte metoder for behandlingen.

Operasjonsdagen:

 • Spis normal god frokost og eventuelt lunsj. Du skal helst ikke spise eller drikke 3 timer etter operasjonen.
 • Ta de medisiner du vanligvis tar dersom du ikke har avtalt noe annet med tannlege/lege.
 • Dersom det er avtalt at du skal ta beroligende medisin før operasjonen, skal denne tas 45 min. før operasjonen, og du må derfor møte opp 45 min før.
 • Dersom du bruker protese så ikke fest denne med proteselim på operasjonsdagen
 • Det anbefales myk kost i dagene etter
 • Vi minner om 8 dagers avbestillingsfrist. Hvis timen avbestilles etter dette, forbeholder vi oss avbestillingsgebyr
 • Informer tannlegen/oral kirurg om eventuelle sykdommer og alle medisiner som vedkommende regelmessig tar

 

Behandlingen utelukkes hvis pasienten

 • Er under 18 år
 • Har alvorlig hjertesykdom
 • Har bensykdommer
 • Er avhengige av medisiner, narkotika eller alkohol
 • Har ubehandlet diabetes

 

For å kunne gå i gang med behandlingen må pasienten ha

 • God nok helsetilstand til å tåle behandlingen
 • Nok kjeveben av god kvalitet der implantatet skal plasseres
 • God munnhygiene både før og etter behandlingen
 • Ferdig utviklet kjeveben (som normalt betyr at pasienten må være over 18år)

Her har vi “direkterefusjon” gjennom vårt system OPUS. Dette vil si at dersom tannlege finner diagnose, vil han kunne bruke takst som gjør at du betaler en viss egenandel. Spør din behandler om HELFO angående din spesifikke behandling når du kommer til time, og du vil få mer informasjon.

Helfo logo

Meny

Ved å fortsette å bruke nettsidene til Nova Dental samtykker du i at vi kan benytte cookies i din nettleser.