Garantibestemmelser

Trygghet og mulighet for oppfølging

Våre fagfolk bruker produkter av høyeste kvalitet. Vi kan derfor tilby gode garantier sånn at du kan føle deg trygg. Samtidig er det viktig at du som pasient tar noen forholdsregler og passer på dine nye tenner. Gjør deg kjent med garantibestemmelsene før start av behandling.

Pasienten skal straks noe oppstår ta umiddelbart kontakt med kundeservice for å gi nødvendig informasjon om sak. Pasienten må vente på bekreftelse og instruksjoner fra kundeservice om videre forløp.

Pasient får behandling hos Nova-Dental